Home

mo tatou
Te Timatanga
Omangia te Oma Roa
whai wahitanga mo te Maori
nga taura here

Hillary Commission

Healthy Active Maori Lifestyles


E te iwi e
Kia tika te hoe o te waka kei pariparia e te taika monenehu te kura.
Let us paddle the canoe in unison, lest we are swamped by the waves.
Tamamutu, Tuwharetoa


Waka ama paddle

Tihei mauri ora
E mihi nui tenei kia koutou e noho mai na I te wa kainga.
Ko te tumanako kei te noho ora mai koutou.
Nga mate kua wheturangitia haere, haere, haere.
Tatou te hunga ora kia tatou.
No reira, ratou kia ratou, tatou nga urupa o ratou.
Kia tatou, ka huri.

Jim Maniapoto

Greetings to you all
We hope that you are in the best of health.
To the dead who have joined the shining stars, farewell.
The living to the living, therefore greetings, greetings
Greetings to us all.

Kia Ora

Jim Maniapoto
Director — Maori Dimension


Back to TopThe Hillary Commission for Sport, Fitness and Leisure
Te Komihana Haakinakina a Hillary
Our programmes are funded by the NZ Lottery Grants Board